Ehl-i Beyt Hakkındaki Ayet ve Hadisler

Toltek

Yönetici
Admin
WF
Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde yerini bulan Ehl-i Beyt konusu çok önemli olmasına rağmen ne yazık ki, bugün bir çok Müslüman tarafından yeterince bilinmemektedir.

Ehl-i Beyt'in kelime anlamı, "ev halkı" demektir. Terim anlamı ise; "Peygamber Efendimiz'in ev halkı"dır.

Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed(sav) Efendimizin "Ben ilmin şehriyim Ali ise kapısıdır. İlmi isteyen kimse kapıdan girmelidir" (Tirmizi

Ehl-i Beyt dört lafızla tavsif edilirler: Al, Ehl-i Beyt , Zü'l-Kurba ve el-İ'treh.

Bu lafızların sözcük manası şöyledir:

Al: Al kelimesinin aslı ehl'dir. (H) harfi hemze harfine dönüştüğü için "al" olmuştur. Bu tabir salavat-ı şerifede geçmektedir: "Allahumme salli ala Muhammed'in ve ala al'i Muhammed". Lügat manası: Aile, Akraba, Tabi demektir.

Ehl-i Beyt : Ev halkı. Ahzab suresi 33. ayette geçmektedir.

Zü'l-Kurba: Akraba olanlar. Enfal suresi 41. ayette geçmektedir.

el- İ'treh: Zürriyet. Bu tabir Efendimizin hadis-i şeriflerinde geçmektedir.


"Evlerinizde oturun, eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Rasûlüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, (Rics'i) sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor". (Ahzab suresi: 33)

3) Şura Suresi: "İşte, Allah'ın iman eden ve salih ameller işleyen kullarına müjdelediği sevab budur. (Ey Resulüm, tebliğde bulunmakta olduğun kimselere) de ki: Ben (bu tebliğime karşılık) sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum. Kim bir iyilik işlerse, onun sevabını fazlasıyla veririz. Muhakkak ki Allah Ğafur'dur,(çok bağışlayan) şekurdur, (şükrün karşılığını verendir)."
 
Üst Alt